Buckfast arısı. Brother ADAM’ın…

Ekleyen, Ali Türk on 13 Aralık 2013 – 13:22 -

Brother Adam…

3 Ağustos ta 1898 doğdu, 1 Eylül 1996 öldü…

1916 Yılında Wight Adası üzerinden gelen bir parazit, İngiltere’deki tüm yerli arıların ölmesine neden olmuş. Sadece Karniol ve İtalyan arısı sağ salmış bu salgında. (Apis mellifera carnica, Apis mellifera ligustika)…
Bunun Üzerine, Brother Adam, dayanıklı arılar bulmak için dünyanın her yerinden arıları ülkesine taşımıştır.
Türkiye de gittiği ülkeler arasındaydı, tarih 1917.
1917 yılında başlanılan yurt dışı arı transferleri 1976 yılına kadar sürmüş.
Daha önce gelişi güzel çiftleşen kraliçeler için izole bölgeler oluşturmuş. Yıl 1925.
Getirilen artılar sürekli gözlem altına alınıp ana arılar üretilmiş ıslah işlemine hiç ara vermeden yıllarca devam ediliyor.
Videonun 31 dakikası, 1952 yılında yeniden arı getirmeye başlamışlar, 1962 Ülkemizden arı götürülmüş.  Rusya, Avrupa’da bir sürü ülkeden olmak üzere, Afrika, Kıbrıs, Suriye ve Türkiye. Papazın son arı getirme işlemleri 1952 yılında başlayıp, 1976 yılına kadar sürmüş. Papazın ömrü boyunca kaç ıslah işlemi yaptığını kimse bilmiyor. Sonuçta farklı ırklardan yola çıkarak birkaç tur sonrası verimli hat yakalamasını biliyor.
Melezlenen arıların temelinde iki arı var, birisi İtalyan arısı diğeri ise Karniol arısı, bu arılar sürekli elinde mevcut. Bu arılara sürekli başka arıları çaprazlı yor. Bu günlerde nihayet formüllerin bazıları resim olarak, şema olarak piyasaya düşmeye başladı. Bizde formüllerden bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz.
Buckfast denilen (papaz arısı) arı hibrit bir arı, formülü elinizde değilse üretme şansınız yok. Damızlığı elinizde olsa, damızlık öldüğünde gene ortada kalırsınız. Bir ara hibrit arıları tarif etmekte bayağı zorlanmıştım, bayağı zor oldu ama birkaç örnek bulabilmiştim.


Gene o örnekleri herkesin anlayacağı şekilde yazayım. Katır hibrit bir hayvandır. Siz katırın babasının eşek anasının at olduğunu bilmez iseniz  katır üretme şansınız yoktur.  Papaz arısı denilen hibrit arı olan buckfast arısı da aynen böyledir, papaz arısının annesi hangi ırk arı, babası hangi ırk arı ve bunlar hangi sıraya göre melezlendiler bilmiyoruz, birisi ben papaz arısı üretirim derse yukarıdaki yazdıklarımı iyi okusun.


Bir başka örnek daha vereyim bu örneği avcılar iyi bilirler.
Kuş köpekleri vardır, birde tavşan köpekleri var. Her iki köpekte ayrı birer saf ırktırlar. Bunları çiftleştirdiğinizde zağar diye bir hibrit köpek çıkar. Zağar dediğimiz köpekten kuş köpeği üretemezsiniz, tavşan köpeği de üremez, aynı ayarda zağar da üretilemez.

Ne kadar ilginçtir ki bilim adamı olmayan bir papaz bilimsel işler çıkartmış.
Kurduğu çark dönmeye devam ediyor, bizlerde ağzımızı ayırıp bakmaktan başka bir şey yapmamışız.
Ülkemizde arıcılık adına geçmişte çok büyük hatalar yapılmıştır. Ülkemize uyup uymadığı denemeyen bir arı damızlık olarak her yere dayatılıp tüm ırkların melezlenip ekotiplerin yok olması sağlandı.
Ülkemizde çok kelli felli bilim adamıyım diyen ve diplomalı kariyer hastaları var. Gelin görün iş ürün ve ıslah mevzularına geldiğinde ortada kimseyi görememekteyiz. Ortada bir hak ve haksızlık var, elbet bu hesap bir yerlerde görülecek. Yapması gerekenleri yapmayanlar, kendilerini hiçbir şekilde kurtaramayacaklar…

http://www.aribakani.com/forum/index.php?topic=841.msg5221;topicseen#msg5221

 

 


Etiketler: , , ,
Ana arı ırkları ve hibrit arılar | Yorum Yok »

ARICILIK, SAF ARI NEDİR? F1 ANA ARI NE DEMEK? HİBRİT ARI NEDİR?

Ekleyen, Ali Türk on 16 Kasım 2011 – 11:37 -

 

“Damızlıkların Seçimi ve Hazırlanması Damızlık olarak kullanılacak ana arılar, ait olduğu ırkın tüm özelliklerini belirgin bir şekilde göstermeli ve gerekli seleksiyon aşamalarından geçmiş olmalıdırlar. Ticari ana arı üretimi yapan kuruluşlar, üretimlerini damızlık değeri taşıyan ve nesilleri test edilmiş, tercihen damızlık sertifikası almış ana arılardan yapmalıdırlar. Sertifikalı damızlık ana arılar, ya yapay tohumlanmış ya da izole çiftleştirme alanlarında çiftleştirilmiş olmalıdır.”

Damızlık arı her konuda oldugu gibi arıcılıktada çok önemli. Yukarıda damızlıkgın tanımı yapılmış.

Arıcılıkta en yayğın kullanma melezi ise saf damızlıktan üretilen f1 ana arılardır. Saf damızlıgı olan her kişi f1 üretimi yapabilir. Bir tane damızlıktan binlerce f1 üretimi yapılabir.

F1 arıyı ana arının tanımını bir çok kişi bilmiyor, çoğu kişi bunu saf zannetmette. F1 ana arı saf ana arıdan üretilip doğal ortamda çiftleşmesi sağlanmış ilk melez dir, buna ilk hat, veya ilk turda diyebilirsiniz. Arıcılıkta saf nedir, f1 nedir, hibrit nedir bilmez iseniz size verilenleri yemek zorundasınız.

Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vererek, F1 ana arının ne olduğu daha iyi anlarız.

Av köpekleri vardır, bazısı kuş avında kullanılır. Bazı köpeklerde tavşan avında kullanılır. Kuş köpeği tavşanda tavşan köpeği kuşta pek işe yaramaz. Bu iki köpek çiftleştirilip melezlendiğinde zağar diye bir ırk çıkar ortaya. Hem tavşan avında, ham de kuş avında iyi iş yapar.

Damızlık arıların safları, melezleri kadar verimli olmayabilir. Melezlendiklerinde zaten üstün özellikleri olan hat veya soy, daha verimli hale geliyor.

Arıcılıktaki en basit ve en etkili kullanma melezi üretmenin yolu, saf damızlıklardan ana arı üretip, bu ana arıları doğal ortamda çiftleştirmek ten geçer.

Dünyada bal üretimi için genel kural, f1 ana arı kullanımıdır.
Bal üretiminde hibrit arılar da kullanılır, o konuyu o bölümde işleyeceğiz.

F1 ana arı üretebilmek için ise saf anaçlara yani saf ana arılara ihtiyaç vardır.
Ana arısının ne olduğunu bilmediğimiz arıdan üretilen ana arılara isim koyulamaz.
Ana arı üretiminde soy ve ana arının anası çok önemlidir.
İnsanlar öldüklerinde, toprağa verilirken anasının adıyla, filandan olma filan diye hoca talkın verir.

Kafkas  saf ana arı günlük 1100 ila 1500 yumurta atar.
Kafkas F1 ana arıda aynı anasının özelliklerini taşır ve günlük atacağı yumurta 1100 ila 1500 arasıdır.

Karniol saf ana arı, günlük 1500 ila 2000 yumurta atar.
Karniol F1 ana arıda aynı anasının özelliklerini taşır ve günlük 1500 ila 2000 yumurta atar.

Saf İtalyan arı, günlük 1600 ila 2000 yumurta atar.
İtalyan F1 ana arıda aynı saf İtalyan’ın özellikleri mevcuttur. Günlük 1600 ila 2000 yumurta atar.

F1 ana arılar hangi ırka mensup iseler, erkekleri saf tır.
Örnek elinizde Kafkas F1 ana arınız var, bu ana arının erkekleri saf kafkastır.
Elinizde Karniol f1 ana arınız var, bu an arının yaptığı erkekler saf karnioldur.
Elimizde  İtalyan F1 ana arınız varsa bu ana arının yaptığı erkekler saf italyan erkekleridir.

Saf ana arı hangi ırk ise, işçisi de saftır, erkeği de saftır.

Not:Resimlerin sol tarafı saf anaçlara ait. Sağ tarafı ise gelişi güzel doğadaki çiftleştigi erkekleri temsil etmektedir. Erkeklerin ana arı çiftleşmeye çıktıgı mevsimdeki yogunluguna göre tabloda artabilir.

Gelişmiş ülkelerde yıllardır damızlık işiyle uğraşan bazı firmalar.

http://www.ohbees.com/index.php

Bu resimde gördüğünüz damızlıklar hibrit tir.

Hibrit ana arı üretimini kısaca açıklamak istiyorum.

Elimizde saf kafkas arımız var, bu arıdan hibrit üretimi yapmak için başka ırkları sırasına göre çiftletiriyorlar. Öncelikle bu iş için suni tohumlama bileceksiniz ve suni tohumlama ekipman’larınız olacak.Bu örnektir atıyorum, önce saf kafkas ana arıya italyan arı spermi veriliyor, bu anaç arının kızı anası kafkas babası italyan oldu, bundan ana arı üretik, ana kafkas bana italyan bu bakire ana arıyada karniol spermi veriliyor bu melezlenme aşamasında sürekli testler yapılıyor ve en verimli kuşak hangisiyse orada feren yapılıp bir isim kanuyor atıyorum bu artık rahibe arısıdır diye. Bu işleri yapabilmek için saf hatlar elimizde olmalı. Başarısız olundugunda geri dönmek için. Çok iyi bir hat bulduk, bunun aynısını üretebilmek için hangi yollardan geçmiş isek tektrar aynı hattı üretebiliriz, elinizde saf yoksa tesadüfen bulunmuş bir hattı tekrar üretmek imkansız. Bu işler arı ıslahının bir kolu olup çok ileri ucudur.

Burada bir başka konuya deginmek gerekirse arılıklarımızda süper koloniler vardır, aynı koloniden üretilen ana arılardan oluşturulan koloniler süper olmaz, oradaki oluşumların geçmişini bilmemiz gerekiyor.

Hibrit arı konusunu kendi bildiklerime göre grafik resimli ve daha geniş bir başka paylaşımda ele almak istiyorum.Dilimin döndüğünce biraz kısaca açıklamak istiyorum.

Hibrit arı nedir kimse tam manasıyla bilmiyor. Hibrit arı iki farklı ırktan oluşturulan verimli hattır, veya soydur diyebiliriz. Bunu anlatmanın en kolay yolu verilecek örnek olur.
Katır hibrit bir kullanma hayvanıdır. Katırın annesi at, babası ise eşektir. At anne, eşek babadan, katır isimli hibrit bir hayvan ürer. Katır eşekten hızlı attanda kuvvetli aynı zamanda eşek ve at ile yapılacak ağır ilerde daha verimlidir. Burada işlemi tersine çevirin, at baba olsun, eşek anadan bardo diye çelimsiz ve daayanıksız bir hayvan doğar ve hiç bir işe yaramaz. Katır kullanma hibriti olup bundan yavru alınamıyor.
Hibrit arıcılık arıcılıktaki en uç nokta olup, yapılan çalışmalar çok iyi kayıt edilmeli, farklı ırkların çaprazlanmasında her tur ana arı denenip hangi tur en verimliyse, yapılan iş orada sabitlenmeli.

Damızlık konusunda dünyada bir numara olan kişi Susan Cobey Dünyada bir numara olmak durup duruken olmuyor. Bu kadın bize tavsiye edilenlerede uymuyor, bize arılarınıza sahip çıkın diyenler, başka ülkelerdeki meslektaşları ne yapıyor onların üstüne çıkmak için çalışsınlar.

http://www.glenn-apiaries.com/

1970 Yıllardan beri damızlık üretimi yapan bir kurum. İşleri sadece damızlık üretimi ve bir çok damızlık aynı çatı altında toplanmış, degişik yerlerde üretim istasyonları var.


Etiketler: , , , ,
Ana arı ırkları ve hibrit arılar, Arıcılık Bilgi Merkezi | Yorum Yok »
Forum